Wystawy i koncepcje

Planowanie dla obiektów dziedzictwa

Wpółracuję przy tworzeniu nowych oraz przebudowie istniejących już ekspozycji muzealnych, ścieżek i obiektów związanych z udostęnianiem dziedzictwa. Zakres realizowanych prac:

- opracowanie planu interpretacyjnego dla nowego lub istniejacego już obiektu
- opracowanie i rozwinięcie myśli przewodnich ekspozycji
- stworzenie koncepcji interpretacyjnej oraz poszczególnych stanowisk
- opracowanie kontentu dla poszczególnych stanowisk
- poracowanie treści tablic edukacyjnych lub paneli interpretacyjnych
- propozycja rozwiązań interpretacyjncyh dla obiektów wewnętrznych oraz zewnętrznych
- opracowanie ścieżek zwiedzania wraz z ich myslami wiodącymi oraz sposobem ich prezentacji
- opracowanie spacerów interpretacyjnych łączących poszczególne obiekty

dodatkowo przeszkolę Twoich pracowników i przewodników w miescu, które będzie udostęniane w sposób angażujący zwiedzających (zmiana odbiorców w uczestników).

Opracowuję również publikacje, artykuły, przewodniki dotyczące udostęnianych obiektów dziedzictwa, a także tworzę scenariusze niestandardowych zajęć przyrodniczych dopasowanych do potrzeb odbiorców, potencjału miejca oraz możliwości ich realziacji przez prowadzących.

Koszt: indywidualna wycena


Zapraszam do poznania szczegółów. Zadaj pytanie wypełniając poniższy formularz.